جمعه 10 فروردین 1397 - 0:0
برگزاری مراسم روز زن در نیروگاه طرشت
دفتر روابط عمومی نیروگاه طرشت