جمعه 9 فروردین 1398 - 0:0
افتتاحیه واحد گازی H25 نیروگاه طرشت با حضور معاون وزیر در امور برق و انرژی
دفتر روابط عمومی