بلوک 1 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان کامل گردید.
بلوک 1 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان کامل گردید.
بلوک 1 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان کامل گردید. بویلر 2 واحد یک بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان نیز به مدار تولید بازگشت
 ١٤٠٢/٠٣/٢٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
تولید نیروگاه شیروان از مرز 533 هزار مگاوات ساعت گذشت
در اردیبهشت ماه؛ تولید نیروگاه شیروان از مرز 533 هزار مگاوات ساعت گذشت مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان از تولید بیش از 533 هزار مگاوات ساعت برق در نیروگاه خبر داد.
 ١٤٠٢/٠٣/٠٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تولید نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان درفروردین ماه از مرز 597هزار مگاوات ساعت گذشت
تولید نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان درفروردین ماه از مرز 597هزار مگاوات ساعت گذشت
تولید بیش از 597هزار مگاوات ساعت برق و بازدیدها و تعمیرات در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان جهت آمادگی در پیک 1402
 ١٤٠٢/٠٢/٠٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد ۳گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به شبکه برق سراسری پیوست
واحد ۳گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به شبکه برق سراسری پیوست تعمیرات و بازدید 100هزارساعت واحد 3 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با موفقیت انجام و این واحد با شبکه سراسری سنکرون گردید.
 ١٤٠٢/٠١/١٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد ۳گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به شبکه برق سراسری پیوست
واحد ۳گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به شبکه برق سراسری پیوست
واحد ۳گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به شبکه برق سراسری پیوست تعمیرات و بازدید 100هزارساعت واحد 3 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با موفقیت انجام و این واحد با شبکه سراسری سنکرون گردید.
 ١٤٠١/١٢/٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>