افزایش 14 درصدی تولید خرداد ماه نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان نسبت به سال گذشته
افزایش 14 درصدی تولید خرداد ماه نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان نسبت به سال گذشته
نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در خرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه 14 درصد افزایش تولید داشته است
 ١٤٠٠/٠٤/٠٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
افزایش 17 درصدی تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
افزایش 17 درصدی تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
افزایش 17 درصدی تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
 ١٤٠٠/٠٢/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تولید ناخالص بیش از 541 هزار مگاوات ساعت برق در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
تولید ناخالص بیش از 541 هزار مگاوات ساعت برق در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
تولید ناخالص بیش از 541 هزار مگاوات ساعت برق در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
 ١٤٠٠/٠٢/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
افتتاح واحد سوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
افتتاح واحد سوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
افتتاح واحد سوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
 ١٤٠٠/٠٢/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>