دوشنبه 12 تیر 1402 - 0:0
گزارش تصویری "ایرنا" از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
روابط عمومی