واحد ۳گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به شبکه برق سراسری پیوست
واحد ۳گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به شبکه برق سراسری پیوست تعمیرات و بازدید 100هزارساعت واحد 3 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با موفقیت انجام و این واحد با شبکه سراسری سنکرون گردید.
 ١٤٠٢/٠١/١٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد ۳گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به شبکه برق سراسری پیوست
واحد ۳گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به شبکه برق سراسری پیوست
واحد ۳گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به شبکه برق سراسری پیوست تعمیرات و بازدید 100هزارساعت واحد 3 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با موفقیت انجام و این واحد با شبکه سراسری سنکرون گردید.
 ١٤٠١/١٢/٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
تولید بیش از 294 هزار مگاوات ساعت برق در نیروگاه شیروان
مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان از تولید خالص بیش از 294 هزار مگاوات ‌ساعت برق در دی ماه خبر داد.
 ١٤٠١/١١/٠٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تولید بیش از 550هزار مگاوات ساعت برق در نیروگاه شیروان
مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان از تولید خالص بیش از 550هزار مگاوات‌ساعت برق در آذر ماه خبرداد.
 ١٤٠١/١٠/٠٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
اخذ گواهینامه های IMS سیکل ترکیبی نیروگاه شیروان
اخذ گواهینامه IMS سیکل ترکیبی نیروگاه شیروان
 ١٤٠١/١٠/٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>