تولید نیروگاه شیروان از مرز 533 هزار مگاوات ساعت گذشت
در اردیبهشت ماه؛ تولید نیروگاه شیروان از مرز 533 هزار مگاوات ساعت گذشت مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان از تولید بیش از 533 هزار مگاوات ساعت برق در نیروگاه خبر داد.
 ١٤٠٢/٠٣/٠٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تولید نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان درفروردین ماه از مرز 597هزار مگاوات ساعت گذشت
تولید نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان درفروردین ماه از مرز 597هزار مگاوات ساعت گذشت
تولید بیش از 597هزار مگاوات ساعت برق و بازدیدها و تعمیرات در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان جهت آمادگی در پیک 1402
 ١٤٠٢/٠٢/٠٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد ۳گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به شبکه برق سراسری پیوست
واحد ۳گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به شبکه برق سراسری پیوست تعمیرات و بازدید 100هزارساعت واحد 3 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با موفقیت انجام و این واحد با شبکه سراسری سنکرون گردید.
 ١٤٠٢/٠١/١٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
واحد ۳گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به شبکه برق سراسری پیوست
واحد ۳گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به شبکه برق سراسری پیوست
واحد ۳گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به شبکه برق سراسری پیوست تعمیرات و بازدید 100هزارساعت واحد 3 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با موفقیت انجام و این واحد با شبکه سراسری سنکرون گردید.
 ١٤٠١/١٢/٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
تولید بیش از 294 هزار مگاوات ساعت برق در نیروگاه شیروان
مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان از تولید خالص بیش از 294 هزار مگاوات ‌ساعت برق در دی ماه خبر داد.
 ١٤٠١/١١/٠٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>