دوره آموزش سیمولاتور بخار برای همکاران نیروگاه شهید سلیمی (نکا)

دوره آموزش سیمولاتور بخار برای همکاران نیروگاه شهید سلیمی (نکا) در نیروگاه طرشت برگزار گردید.
دفتر روابط عمومی - جمعه 9 فروردین 1398

  

2 صفحه بعدی >>